Bảo Nguyên – Tuấn Anh

Thời gian: 01/04/2018
Địa điểm: Việt Hưng
Tiệc Vu Quy cô dâu Bảo Nguyên tại khu đô thị Việt Hưng