Hải Vân – Tiến Dũng

Thời gian: 15/05/2018
Địa điểm: C4 Tập Thể Kim Liên

Lễ Ăn Hỏi “công chúa” là style tuyệt vời cho cô dâu yêu mầu hường, mẫu của sự lãng mạn không có giới hạn