Vĩnh Phước – Thu Trang

Thời gian: 12/03/2016
Địa điểm: Nhà riêng

Tiệc cưới Vĩnh Phước – Thu Trang tại nhà riêng